deals and promotion

האותיות שלא קטנות: תנאי המבצע: תקף לחבילות שיגיעו למחסנינו החל מ- 30.6.2022 ועד 22.7.2022 בשילוח אקספרס ביבוא אישי לישראל. התשלום עבור שילוח החבילה צריך להתבצע עד לתאריך סיום המבצע. ללא כפל מבצעים/הנחות/הטבות/צבירת נקודות. ההנחה תחושב לפי המשקל לחיוב פיזי/נפחי הגבוה מביניהם. חיוב לפי משקל פיזי בלבד עבור חבילות שמידותיהן קטנות מ-17*12*4 אינץ׳. ההנחה תקפה על עלות השילוח בלבד ולא על שירותים נלווים, מיסים ואגרות. עלות השילוח לא תהיה נמוכה מ-$20. במידה ובחרתם לקבל את החבילה דרך נקודת מסירה שכונתית - ישלח סמס לאחר השחרור מהמכס למספר הטלפון המעודכן בחשבון על מנת לבחור נקודת מסירה הקרובה לביתך. חבילות במשקל 10 ק״ג ומעלה ימסרו בעזרת שליח בכל מקרה. בכדי לקבל את ההטבה, על התשלום להתבצע עד תום המבצע. DealTas רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי המבצע.